New York

Edycja autorska / Author’s edition 
– zamówienia / orders: jacek@kutyba.com, tel: +48 602650393- proszę podać  nr wyświetlany pod zdjęciem.
– cena/price 180 PLN – zadruk/print size 27×36 cm, (papier 30x40cm) 
inne wielkości – cena do ustalenia/other sizes – price to be determined
Najwyższej jakości druk pigmentowy Epson UltraChrom K3, na szlachetnym, kolekcjonerskim papierze. Metryczka drukowana z przodu pod zdjęciem. Sygnowany podpisem przez autora na odwrocie. 
Dostarczany wraz z certyfikatem autentyczności.  Wydruki nie są oprawione.

Author’s edition 
Highest quality pigment printing Epson UltraChrom K3 on noble paper. 
The birth certificate is printed on the front under the photo. Signed by the author on the reverse. 
Delivered with a certificate of authenticity. Signed by the author on the back. The prints are not framed
zadruk/print size 27×36 cm, (papier 30x40cm) – cena/price 180 PLN inne wielkości – cena do ustalenia/other sizes – price to be determined
Cena zawiera koszt wysyłki na terenie Polski. Koszty wysyłki do innych krajów są ustalane indywidualnie 
The price includes the cost of shipping in Poland. Shipping costs to other countries are determined individually.