Jacek Kutyba

Realizuję dedykowane zdjęcia i kompleksowe projekty, których efektem są skuteczne zdjęcia promocyjne, reklamowe, o artystycznej jakości wizualnej. Jacek Kutyba

EN

Professional photography is about reliability and high-quality built upon the cooperation with clients. I produce dedicated photographs and cohesive projects. This provides effective results that show artistic quality. Jacek Kutyba

Jacek Kutyba

www.kutyba.com

www.fotografiakobieca.com 

tel. 602 650 393, e-mail: jacek@kutyba.com

facebook-social-media-icon-design-template-vector-png_126986
Jacek Kutyba

Jestem stowarzyszony w Związku Polskich Artystów Fotografików i w Związku Polskich Artystów Plastyków. Przez 20 lat prowadziłem własne studio reklamowe, gdzie realizowałem zlecenia graficzne i fotograficzne. 

Aktualnie, po latach doświadczeń, nadal współpracuję z firmami, agencjami reklamowymi czy korporacjami, ale przede wszystkim z ludźmi. Zdobyte doświadczenia pozwalają mi łączyć sztukę, umiejętności i wiedzę artystyczną z najbardziej wymagającą fotografią komercyjną. 

Szczególne miejsce w mojej sztuce zajmują zdjęcia portretowe zarówno prywatne jak i biznesowe.

Te fotografie nabierają niezwykłej jakości dzięki relacjom z osobami fotografowanymi i zaufaniu, którym mnie obdarzają. 

Nieustannie podnoszę moje umiejętności i zdobywam nowe doświadczenia poprzez działalność artystyczną, tworzenie własnych projektów i organizowanie wystaw. Jest to doskonała droga do tworzenia obrazów najwyższej, kolekcjonerskiej jakości. Moje prace znajdują uznanie w oczach jury międzynarodowych konkursów, co dodaje energii i mobilizuje do dalszych działań. Znajduje to odbicie w codziennej praktyce i pracy dla Was.

Największą nagrodą, prawdziwą „wisienką na torcie”, jest jednak Twoja satysfakcja.

Cenię otwartość i współpracę na każdym etapie procesu tworzenia świetnego zdjęcia. Ta wartość pomaga wdrożyć do mojej pracy elementy, które zapewniają  jakość na najwyższym poziomie.

Ponadto pomagam pasjonatom fotografii rozwijać ich zainteresowania na wszystkich poziomach. Polecam zajęcia na Akademii Sztuki Fotograficznej, co daje znakomite efekty, a także zapraszam na indywidualne szkolenia.

EN

Professional photography is about reliability and high-quality built upon the cooperation with clients. I produce dedicated photographs and cohesive projects. This provides effective results that show artistic quality. I am part of the Association of Polish Art Photographers and the Association of Polish Artists and Designers.

For 20 years, I operated my own advertising studio, where I fulfilled graphic and photographic orders. Currently, after years of experience, I still work with companies, advertising agencies and corporations, but most of all — with people.

I have acquired substantial skills which have allowed me to combine artistic images and the advertising of professional photography.

I base my cooperation with clients on trust and a good relationship–this ultimately proves amazing results and future cooperation.

Private sessions have a special place in my art, because they express an extraordinary quality thanks to the relationships with the clients and the trust they place in me.

I am consistently improving my skills and attaining new experiences through many different artistic activities. I create my own projects and organize exhibitions. This is an excellent way to create images of the highest, collector’s quality. Consequently, it is reflected in my everyday practice and at work.

The international judges appreciate my work, which makes me certain that photos I produce for clients are of the proper quality.

The biggest reward, the real „icing on the cake”, however, is your satisfaction.

I value openness and cooperation at every step during the process of producing a great photo. This value helps implement elements into my profession that provide such quality at the highest level.

In addition, I assist photography enthusiasts to develop their interests at all levels. I recommend classes at the Academy of Photographic Art, which proves excellent results, and I also invite you to individual training.